Energetikai tanúsítvány, ingatlan értékbecslés

 • Hiteles Energetikai Tanúsítvány
 • Ingatlan értékbecslés,
  hiteles ingatlanértékelés
 • Energetikai korszerűsítést
  megelőző tanácsadás
 • Lakástakarékpénztár megtakarítások,
  hitelügyek tanácsadás
 • Biztosítási tanácsadás, ügyintézés

 

 

Az energetikai tanúsítványról

Az Energetikai Tanúsítvány készíttetésére az eladót ill. a bérbeadót kötelezi a jogszabály.

Az Energetikai Tanúsítvány 10 évig, ill. az ingatlan korszerűsítéséig érvényes.

Az Energetikai Tanúsítvány 2012. január 1-től kötelező kelléke minden ingatlan adás-vételi és bérleti szerződésnek, természetesen kivételekkel.

Az Energetikai Tanúsítvány készítésének célja

A vizsgált épület, lakás vonatkozó jogszabálynak megfelelő energetikai minőség szerinti besorolása. Az Energetikai Tanúsítvány dokumentum a témában járatlanok számára is egyszerűen értelmezhető százalékos összehasonlításban megmutatja azt, hogy mennyi az ingatlanunk energia felhasználása az EU által előírt a követelményszinthez képest.

Energetikai Skála

Az Energetikai Tanúsítvány minden esetben javaslatot tartalmaz az energia megtakarítási módokra, az ingatlan egyedi sajátosságai figyelembe vételével.

Az Energetikai Tanúsítvány készítésének folyamata

 • A helyszíni felmérés során rögzítésre kerül a lakás - lakóház és annak helységei teljes geometriája, az épületgépészeti és egyéb berendezések, a beépített szerkezetek és építőanyagok.
 • Jogszabályban rögzített számításokkal meghatározásra kerül a vizsgált ingatlan m2-re vetített éves energiafelhasználása, majd a követelményértékhez történő viszonyítással kerül számításra az energetikai minőség szerinti besorolás.
 • Az elkészült Energetikai Tanúsítvány e-tanúsítás országos nyilvántartó rendszerébe történő feltöltése és ellenőrzése után áll rendelkezésre – a már HET azonosító kóddal ellátott - Hiteles Energetikai Tanúsítvány.

Ne kockáztassa ingatlana eladása, bérbe adása jogszerűségét!

A helyszíni szemle elhagyása maga után vonhatja a tanúsítvány érvénytelenségét! Ha nem új épületről van szó, akkor nincs helyszíni szemle nélküli energetikai tanúsítvány készítés, hiába vannak tervek! A jogszabály szerint szemle nélküli tanúsítvány készítésre csupán abban az esetben van mód, ha minden a terveknek és energetikai számításnak megfelelően valósult meg, és erről az épületet kivitelező felelős műszaki vezetője írásbeli nyilatkozata is rendelkezésre áll.

Az Energetikai Tanúsítványok készítésére vonatkozó meglepően olcsó vagy gyors árajánlatokat javasoljuk e szerint kezelni.

Mikor kell energetikai tanúsítást készíteni?

 • Ingatlan eladás és bérbe adás esetén
 • Használatbavétel előtt
 • Pályázat mellékleteként
 • Felújítás előkészítéséhez

Nem szükséges energetikai tanúsítványt készíteni

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre, azonban az alapterületi korlát a teljes épületre és nem egy rendeltetési egységre vonatkozik! Tehát egy 35 m2 területű társasházi lakás hiába kisebb mint 50m2, mint önálló rendeltetési egységre akkor is kell energetikai tanúsítványt készíteni,
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre (üdülő – hétvégi ház),
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3,
 • azokra az épületekre, ahol a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
 • levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Hiteles Energetikai Tanúsítvány

Az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban megtalálható, már HET azonosító kóddal ellátott Energetikai Tanúsítvány (https://www.e-epites.hu/entan/). Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott-aláírt példányok a hiteles példány másolatai.

Az Energetikai Tanúsítvány nem tartalmaz sem a tulajdonos, sem az eladó, sem a vevő számára semmilyen kötelezvényt, csak rögzíti a vizsgált ingatlan pillanatnyi műszaki jellemzőit és ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges korszerűsítésekkel kapcsolatban.

Jogszabályi háttér

2010/31/EU irányelvek az Európai Parlament és Tanács részéről
176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet
7/2006 (V. 24.) TNM rendelet

Vállalási árak

Hiteles Energetikai tanúsítvány készítése

Ingatlan típusaVállalási ár
Lakás 50 m2-ig14.000 Ft
Lakás 100 m2-ig16.000 Ft
Lakás 100 m2 felett18.000 Ft
Lakóház 100 m2-ig18.000 Ft
Lakóház 100-200 m2-ig20.000 Ft
Lakóház 200 m2 felettEgyedi árajánlat alapján
Egyéb ingatlantípusEgyedi árajánlat alapján
Megadott árainkat ÁFA nem terheli!

 

Vállalási áraink tartalmazzák:

 • Felhasználható terv hiányában a helyszíni felmérést, alaprajz készítését.
 • Hiteles Energetikai Tanúsítvány készítését jogszabálynak megfelelő tartalommal, egy nyomtatott példányban.
 • Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok + 15 km vonzáskörzetében a kiszállás díját.

Kérjük, hogy egyéb ajánlatokkal történő összehasonlítás során szíveskedjenek figyelembe venni azt, hogy a megadott egységárakat további egyéb költségek (helyszíni felmérés, alaprajz készítés, nyomtatás, postázás, stb.) felszámítására már nem kerül sor.

Ne kockáztassa ingatlana eladása, bérbe adása jogszerűségét!

A helyszíni szemle elhagyása maga után vonhatja a tanúsítvány érvénytelenségét! Ha nem új épületről van szó, akkor nincs helyszíni szemle nélküli energetikai tanúsítvány készítés, hiába vannak tervek! A jogszabály szerint szemle nélküli tanúsítvány készítésre csupán abban az esetben van mód, ha minden a terveknek és energetikai számításnak megfelelően valósult meg, és erről az épületet kivitelező felelős műszaki vezetője írásbeli nyilatkozata is rendelkezésre áll.

Az Energetikai Tanúsítványok készítésére vonatkozó meglepően olcsó vagy gyors árajánlatokat javasoljuk e szerint kezelni.

Eseti kedvezmények: több ingatlan egyidejű tanúsítása esetén, ill. épületek meglévő megvalósulási tervei és felelős építésvezetői nyilatkozat esetén.

Fentieken túli, egyéb elhelyezkedésű ingatlanok esetében megtett km alapján díjat számíthatunk fel, mely esetekben azt javasoljuk előzetesen egyeztetni. Társaságunk jellemzően Zala és Somogy megye területén folytatja tevékenységét.

Teljesítési határidőként a helyszíni szemlét követő 2 munkanapot vállalunk, mely egyedi-sürgős esetekben természetesen rövidebb is lehet.

Felmerült kérdéseivel kapcsolatban kérjük szíveskedjék megkeresni Cégünket.

 

 

Ingatlan értékbecslés

Kérjük Önt, hogy elérhetőségeinken szíveskedjék az értékelendő ingatlana típusának – elhelyezkedésének – méretének megfelelő, az ingatlanértékelés célját tükröző egyedi árajánlatot kérni Társaságunktól!

Cégünk munkatársai jelentős gyakorlattal – tizennégy év - rendelkezik ingatlanok értékelése és az ehhez kapcsolódó műszaki szakértői tevékenység szakterületén.

Ingatlan értékbecslő kollégáink bejegyzett PSZÁF vezető szakértők, illetve természetesen szerepelnek a Zala Megyei Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékben. Társaságunk az ingatlanértékelői szakterületen szakmailag legmagasabbra értékelt EUFIM-es (Európai Uniós Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés) minősített ingatlanértékelővel, ill a jogszabályilag előírt OKJ 54 3439 02 jogosultságú értékelővel is rendelkezik.

A régiónkban egyedül álló a referencialistánk. A szerződött pénzintézeti, önkormányzati és egyéb partnereink részére Zala és Somogy megyék területén folyamatosan végezzük az ingatlan értékelői-szakértői tevékenységünket 1999 év óta.

Nagykanizsai irodánk kiépített infrastruktúrával rendelkezünk a mai kor elvárásainak megfelelő digitalizált ingatlan-értékelések feldolgozáshoz.

Feladatunknak tekintjük a megbízásaink teljesítése során használt technikai háttér állandó fejlesztését, nagy gondot fordítunk kollégáink szakmai felkészültségének folytonos emelésére, munkánk ingatlanszakmai elismertségének megőrzésére.